Vil dere bli forhandler?

Vi tilbyr våre forhandlere gode verdiøkende tjenester som er enkle å selge og som komplementerer deres produktportefølje. DataGuard er en fleksibel leverandør med fokus på langsiktighet og enkle løsninger som fungerer. Som forhandler får dere bla. gode provisjoner og tilgang til vår 3.linje support og vakttelefon.

Ta kontakt for nærmere informasjon eller om dere ønsker å få vår forhandleravtale tilsendt.

Vil dere bli Tjenesteleverandør?

Vi leverer våre standard Bedriftsløsninger for videresalg, samt wholesale tjenester for partnere som selv ønsker levere ASP, ISP eller andre sluttkunde tjenester. Våre fordeler er:

  • Vi videreselger ikke kapasitet fra underleverandører, men setter selv 'lys på fiberen' og sikrer at nettverkskomponenter plasseres på nøytral grunn hvor vi har tilgang 24/7.
  • Vi leverer L2 VLAN løsninger via egen infrastruktur og underleverandør sin infrastruktur ved å benytte QinQ/SuperVLAN og har med dette mulighet til å levere nasjonale 'lukkede' løsninger.
  • Vi er en 'liten' men kompetansetung aktør, som har vært i bransjen siden 1997. Fordeler med vår organisasjonsform er at dere har direkte tilgang til vår tredje-linje/NOC.
  • Vi har teknisk, prosjekt og leveranse ressurser lokalt ved våre kontorer i Oslo og Bergen for å sikre leveransekvalitet og presisjon.
  • Alle nettverkskomponenter/enheter (og aksesser) overvåkes av vårt Management System; SolarWinds.

Ta kontakt for nærmere informasjon eller om dere ønsker å få vår tjenesteleverandøravtale tilsendt.