Vår visjon:
 • Vi skal sammen med våre kunder være grensesprengende i nyttiggjøring og videreutviklingen av Internett som kommunikasjon, markedsførings-medium og Informasjons-bank
 • Vi skal være et dynamisk selskap som skal kunne imøtekomme kunders individuelle krav til løsninger, og hvor kundeoppmerksomhet og prosjekt-gjennomføring skal være i fokus
 • Vår målsetting er å utnytte egen infrastruktur der det er mest lønnsomt, og partneravtaler ved øvrige leveranser
 • Vi skal beherske ny teknologi, men ikke være innovatøren
 • Vi skal være en attraktiv arbeidsplass, vi skal motivere ansatte
 • Vi skal bidra til forutsigbarhet og trygghet
 • Vi skal være ærlige med oss selv og våre kunder/partnere
 • Vi skal være åpne
Våre grunnverdier:
 • Ærlig
  • Vi har ikke liten skrift
  • Vi holder det vi lover
  • Vi sier det som det er
 • Fremoverlent
  • Vi utfordrer det etablerte
  • Vi er nytenkende
  • Vi er utradisjonelle
  • Vi er inspirerende
 • Trygg
  • Vi leverer et godt produkt
  • Vi fakturerer korrekt
  • Vi er kompetente
  • Vi er informative
  • Vi er vennlige